Léčivé rostliny a jejich použití ve fytoterapii

Fytoterapie je použití léčivých rostlin v souladu s posledními poznatky vědy, v souladu s medicínou založenou na důkazech.   

Léky z léčivých rostlin jsou známy pod mnoha názvy jako například rostlinné léky, rostlinné produkty, rostlinné léčivé produkty, fytomedikamenty, fytoterapeutické látky, či fytofarmaceutika. Přístup fytoterapie je ale v určitém kontrastu k tradičnímu přírodnímu léčitelství, jež vychází při léčebných postupech z určitého holistického principu a většinou vychází z tradic a zkušeností daného společenství. 


I když jsou tyto dva přístupy (tradiční/holistický a vědecký/založený na důkazech) úplně rozdílné, poměrně často používají stejnou terminologii. Například tradiční léčitelství, používající léčivé rostliny je označováno jako fytoterapie a používané přípravky nazývá léčiva z léčivých rostlin.

Je to tedy snad špatně, nebo zavádějící?
Není, dá se říci, že v současnosti existuje spojitost mezi oběma přístupy a mnozí lidoví léčitelé využívají vědecké důkazy pro podporu svých tradičních léčebných postupů. Rostliny se totiž používají v medicíně tisíce let ve všech světových kulturách.
Podle statistik Světové zdravotnické organizace 80 % asijské a africké populace používá léčiva na bázi léčivých rostlin jako první volbu při zdravotních obtížích.


Léčiva z léčivých rostlin mají dlouhou tradici i v Evropě, zde však převládá přístup fytoterapeutický.

Takže shrnuto: termín fytoterapie hovoří o více „vědeckém“ přístupu k použití léčivých rostlin, ale nekamenujme ty, kteří jej použijí i v souvislosti s „holistickým“ použitím léčivých rostlin.

Je dobré však o těchto drobných rozdílech vědět.

 

Partneři

  

Novinky

Léčivé rostliny a fytoterapie

Léky z léčivých rostlin jsou známy pod mnoha názvy jako například rostlinné léky, rostlinné produkty, rostlinné léčivé produkty, fytomedikamenty, fytoterapeutické látky, či fytofarmaceutika.
Jak by to tedy mělo být správně?

Kontakt

Expharma s.r.o.
Dlouhá 36
110 00 Praha 1

Kancelář:  + 420 725 873 373

Hlášení nežádoucích účinků: 602 613 465

www.expharma.eu
info@expharma.eu

Více kontaktů